Odoo

Odoo är ett affärssystem baserat på öppen källkod. Dvs all kod är gratis men man betalar för webbhotell, installation och eventuella anpassningar.

Vi använder Odoo dels som affärssystem men även för att utveckla system för olika organisationer.