Priser

Befintlig hemsida

250 per månad
  • Uppdatering
  • Support via epost
  • Google Analytic och Google Search Console
  • Skydd mot spam och hackers
  • Övervakning

Ny hemsida

537 per månad
  • Allt från befintlig hemsida
  • Ny hemsida

Sök optimering

537 per månad
  • Sökoptimering ca 1 timme per månad

Konsulttid med avtal

537 per timme
  • Konsulttid minst 30 minuter

Konsulttid utan avtal

750 per timme
  • Konsulttid minst 30 minuter